دوره ی آموزشی

شیوه ی نگارش پایان نامه با تدریس دکتر غلامرضا خاکی


دوره ی آموزشی شیوه ی نگارش پایان نامه   برای  قضات  واجد شرایط نگارش پایان نامه ی دوره های آموزشی پودمانی دادگستری کل استان قزوین  در روز پنجشنبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ با تدریس آقای دکتر غلامرضا خاکی ، استاد مدیریت دانشگاههای تهران ، در  معاونت آموزش و تحقیقات دادگستری قزوین برگزار شد. در این دوره  شرکت کنندگان با شیوه های مختلف  تدوین طرح و نگارش مستندات پژوهشی آشنا شدند .

سه شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۰
۱۳:۳۵:۱۷

سه شنبه ۹ تير ۱۳۹۴

تعداد کل بازدید کنندگان: ۱۲۸۰۸۱

تعداد بازدیدکنندگان کنونی: ۱
 
 

Copyright © ۲۰۱۵ Qazvin Justice All rights reserved
E-mail : info@qazvinjustice.ir - Design and Power by: CaspianITC